Aliancia za nedeľu (AZN) dnes podporilo predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) a pripája sa k nesúhlasu s rušením cirkevných sviatkov.

Neziskové združenie Aliancia za nedeľu (AZN) dnes podporilo predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) a pripája sa k nesúhlasu s rušením cirkevných sviatkov. Ide o reakciu na medializovaný zámer vlády SR zrušiť na Slovensku jeden z cirkevných sviatkov, ktoré sú dňami pracovného voľna.

V potenciálnych úvahách ide o jarný sviatok na Veľký piatok alebo o septembrový sviatok Sedembolestnej Panny Márie. „AZN rovnako ako ECAV považuje Veľký piatok za jeden z najvýznamnejších cirkevných sviatkov pre všetkých kresťanov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. V tento deň sa veriaci v hojnom počte zúčastňujú na obradoch Veľkonočného trojdnia, kedy si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,“ uviedol predseda AZN Anton Čulen. Ako dodal, „pre väčšinu veriacich rímskokatolíckej cirkvi je rovnako neprijateľné a neakceptovateľné, aby vláda SR zrušila na žiadosť niektorých jednotlivých extrémistických zástancov bojového ateizmu, štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorú má slovenský národ už stáročia vo veľkej úcte.
AZN sa v nedeľu 13. mája prihlásila bratislavským pochodom k celoeurópskym aktivitám o uzákonenie voľnej nedele. Trasa pochodu viedla z Hviezdoslavovho námestia popred najvýznamnejšie spoločenské a administratívne centrá Slovenska nachádzajúce sa v bratislavskom Starom Meste. Podľa A. Čulena nedeľa má byť dňom stretávania sa v rodinách, s príbuznými, priateľmi, dňom duchovného pokoja.“ Aliancia v tomto smere podporila požiadavky slovenských biskupov, ktoré formulovali v liste piatim politickým stranám pod názvom “Katolícka cirkev a spoločnosť 2012 – 2016”.