23. júna 2012 sa uskutoční Modlitbový deň Matky všetkých národov v Kolíne nad Rýnom / Nemecko

Záujemcovia o prihlásenie sa na stretnutie môžu dozvedieť viac na:

http://www.gloria.tv/?media=286186

Upozornenie:

Modlitba Matky všetkých národov sa má modliť podľa zjavení Panny Márie a  nie pozmenená!

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.
Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen.”

http://matka-vsetkych-narodov.webnode.sk/