Katolíci USA žalují Obamovu vládu

 

New York.

Američtí katolíci se obrátili na federální soud Spojených států, ve snaze hájit náboženskou svobodu, kterou ohrožují některá ustanovení reformy zdravotního pojištění, kterou prosadil Barak Obama. Více než 40 katolických institucí, včetně diecéze New York žaluje u federálního soudu jeden z předpisů nového zákona o zdravotním pojištění, který jim ukládá hradit vlastním zaměstnancům antikoncepci, interrupci či sterilizaci.

Američtí katolíci vedou na politické a etické rovině již delší dobu lítý zápas za náboženskou svobodu a svobodu svědomí.

 Čtyřicet tři církevních organizací – diecéze, školy, nemocnice apod. – podalo včera žalobu proti vládě ve Washingtonu, aby byla pozastavena právní účinnost zákona, který je zavazuje hradit vlastním zaměstnancům eventuální náklady na antikoncepci, interrupci a sterilizaci. Reforma zdravotního pojištění, kterou silně prosazoval prezident Obama, obsahuje ustanovení, podle něhož jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat vlastním zaměstnancům zdravotní pojištění, které zahrnuje také hrazení zásahů, které odporují hodnotám víry. Žalobci, mezi nimiž je také newyorská arcidiecéze, vedená kardinálem Timothy Dolanem, tvrdí, že nechtějí vnucovat vlastní krédo laické společnosti, ale jednoduše se vyhnout povinnosti plnit zákonné ustanovení, které omezuje náboženskou svobodu. Newyorský kardinál napsal za tímto účelem list všem americkým biskupům, které vybízí k jednotě tváří v tvář „bezprecedentnímu útoku na náboženskou svobodu“ americkým ministerstvem zdravotnictví (Department of Health and Human Servicis).

„Není to jenom katolický boj“ zdůrazňuje kardinál. Jádrem tohoto tvrdého střetu s Obamovou administrativou je povinnost přispívat na financování interrupčních a antikoncepčních praktik, aniž by byl dán prostor svobodě svědomí. Tímto způsobem, jak zdůraznila již dříve americká biskupská konference, by totiž federální vláda ukládala církvi, jejím členům a jejím institucím, aby jednali proti vlastním zásadám.