Kresťania oslávia vo štvrtok sviatok Nanebovstúpenia Pána (9.5.2013

Sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý sa slávi 40 dní po Veľkej noci, si kresťania na celom svete pripomenú vo štvrtok 9. mája 2013. V Katolíckej cirkvi je to prikázaný sviatok a súčasne Deň katolíckych škôl.

Veriaci v tento sviatok spomínajú na udalosť, keď sa Ježiš Kristus na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní posledný raz stretol so svojimi učeníkmi ako ľudská bytosť a pred ich očami vystúpil do neba.

Ježiš vyviedol apoštolov na Olivovú horu a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do nebies. Súčasne im sľúbil zoslanie Ducha Svätého. Svedectvo o tejto udalosti, ktorá sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov, možno nájsť v evanjeliách a knihe Skutky apoštolov.

V piatok po sviatku Nanebovstúpenia Pána, teda 10. mája, sa v Katolíckej cirkvi začína novéna k Duchu Svätému, deväťdňové obdobie modlitieb pred svätodušnými sviatkami – Turícami, ktoré v tomto roku pripadajú na 19. a 20. mája.

Veľkým a prikázaným sviatkom je Pánovo nanebovstúpenie aj pre gréckokatolíkov. Takisto si v tento sviatok pripomínajú vstúpenie Krista do nebies a skutočnosť, že apoštolom prisľúbil zoslanie Svätého Ducha.
(TASR)