SOBOTA / 21:00 hod. / Ježiš sa zjavil Panne Márii

ZJAVENIA JEŽIŚA KRISTA NA RôZNYCH MIESTACH SVETA

“V sobotu večer prišiel ku ženám Ján, smútil s nimi a potešoval ich….

Bolo asi 9 hodín večer, ked Panna Mária prišla k bránke. Zrazu sa pozrela hore, nad mestské hradby. Zastala a videla, ako k nej z neba zostupuje žiarivá Spasiteľova duša. Na Ježišovom tele neboli stopy po ranách a sprevádzal ho veľký zástup duší praotcov. Obrátil sa k nik a ukázal na Pannu Máriu slovami : “Mária, moja Matka!”

Zdá sa mi, že Spasiteľ ju objal a bez slova “zmizol” aj so svojim sprievodom. …”

(zo zjavenia blahoslavenej Katariny Emmerichovej)

   *       *      *
Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista MÁRIE MAGDALÉNE – V ZÁHRADE, ktorá bola blízko pri hore Lebka (miesto jeho ukrižovania).  Biblia / Evanjelium podľa sv.Jána 19, 41-41 /
„V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.“ Mk 16, 9 / „Keď ráno v prvý deň v týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.“
Zjavenie Ježiša Krista Márie Magdaléne, Jane a Márii Jakubovej (Lk 24, 10); EMAUZSKÝM UČENÍKOM-KLEOPAS,… : (Lk 24,13-32); APOŠTOLOM v JERUZALEME : (Lk 24,36-49); sv.TOMÁŠOVI : (Jn 20, 24-29); Ježiš sa opäť zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori : (Jn 21, 1-14); zjavenie Ježiša ŠAVLOVI z TARZU (sv.PAVOL) : (Sk 9, 1-9); kniha zjavenie Jána (apokalypsa)

*       *      *

sv.BRIGITA ŠVÉDSKA   

  /clanky/zjavenia/zjavenia-sv_-brigity-

*       *      *

GABRIELA BOSSIS

/ 30.9.1940 / spisy: „On a Ja“

“Moje milosti nemajú hraníc… buď voči Mne vždy jednoduchá ako doma v rodinnom kruhu. Voči sebe buď prísna, voči iným ústupčivá ! Ukry sa vo Mne ! Pomáhaj svetu svojim utrpením ! Tak sa staneš mojou snúbenicou ! …“   

*      *       *

MÁRIA VALTORTA

/clanky/zjavenia/jezis-zjavil-evanjelium-marie-valtorte

*       *       *

Zjavenie Ježiša Krista v Španielsku – mesto Agreda

ct.sr.Márie

http://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/

*       *       *

sv. MARGITA MÁRIA ALACOQUE 

PARAY-LE-MONIAL (FRANCÚZSKO) od 27.12.1673

„Sľubujem pri nesmiernom milosrdenstve svojho  Srdca, že moja všemohúca láska prepožičia všetkým, ktorí po 9 po sebe nasledujúcich 1.piatkoch mesiaca Ma príjmu (sv.prijímanie), milosť, že u nich zotrvám až do konca. Nezomrú v stave nemilosti a bez svätých sviatostí.“

(jeden piatok r.1687) / Zjavenia boli schválené pápežom Klement XIII. r.1765

*       *       *

VASSULA RYDEN

 BANGLADÉŠ 20.9.1986…

/clanky/zjavenia/zjavenia-_proroctva_-jezisa-krista-viz_-_-vassula-ryden

*       *       *

DECHTICE (pri Trnave)

4.12.1994 – súčasnosť.

Zjavenia Panny Márie (Matky Ježiša Krista) sú na tomto mieste najčastejšie, avšak vizionári videli aj Ježiša, anjelov a svätých.

/clanky/zjavenia/boh-sa-zjavuje-s-pannou-mariou-na-slovensku-_dechtice-pri-trnave_

*       *       *

MEDJUGORIE   (Bosna a Hercegovina)

r.1981 až do súčasnosti

Na tomto mieste zjavenia sú najčastejšie zjavenia Panny Márie (Matky Ježiša Krista),ale vizionári videli tiež anjelov a svätých ako aj Ježiša.

/clanky/zjavenia/medzugorie_-stale-aktualne-_-kralovna-pokoja-sa-prihovara-k-svojim-detom

*       *      *

sv. FAUSTÝNA KOWALSKA

KRAKOW (POĹSKO) r.1912

„Namaľuj OBRAZ, http://www.caritas.estranky.sk/  ktorý vidíš s týmto nápisom : „JEŹIŠU, DôVERUJEM V TEBA !“ Prajem si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, potom po celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nebude zatratená. Sľubujem, jej už tu na zemi víťazstvo nad nepriateľom, najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť, ako svoju česť … Domy a dokonca mestá, v ktorých sa bude tento obraz uctievať, zachovám a ochránim.“ 

(Zjavenia uznané pápežom : Ján Pavol II.)

/clanky/zjavenia/zmrtvychvstaly-jezis-kristus-sa-zjavil-v-polsku-_krakow-sv_sr_maria-faustina-kowalska_

*       *       *

  Nech nás žehná Pán a všetkým zjaví svoju pravú Tvár a daruje Pokoj.

Ježiš vstal z mŕtvych. Aleluja +