PONDELOK 23.júl2012 / sviatok sv.Brigity Švédskej (spolupatrónky Európy)

Narodila sa vo Švédsku roku 1303. Ešte ako dievča vstúpila do manželstva a narodilo sa jej osem detí, ktoré príkladne vychovala. Po smrti manžela vstúpila do Tretieho rádu svätého Františka, a hoci žila vo svete, viedla prísny asketický život. Založila rehoľu a odišla do Ríma, kde bola vzorom veľkých čností pre všetkých. Z kajúcich pohnútok chodievala na púť a napísala veľa diel, v ktorých píše o svojich vlastných mystických zážitkoch. Zomrela v Ríme roku 1373.

Pápež Ján Pavol II. ju apoštolským listom Spolupatrónky Európy (Spes aedificandi) z 1. októbra 1999 vyhlásil spolu so svätou Katarínou Sienskou a svätou Benediktou z Kríža za spolupatrónku Európy.

Zo zjavenia Ježiša krista a Panny Márie – sv.Brigite

http://www.prophecyfilm.com/czech/book1.htm