Pozor na Falošné VAROVANIA od falošných prorokov (posolstvá z Írska)

Posolstvo zo dňa:12.04.2012-11:27hod
Môj milovaný pápež Benedikt XVI. je posledný pravý pápež na tejto zemi.

 Peter – Riman je môj Peter, pravý apoštol, ktorý bude vládnuť mojej Cirkvi z Nebies pod vedením môjho Večného Otca. Potom, keď prídem, aby som sa pri mojom Druhom príchode ujal panstva, bude on vládnuť nad všetkými Božími deťmi, keď sa všetky náboženstvá stanú jednou svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou.“

Viac tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-400/

Toto je posolstvo z Írska, v ktorom istá „vizionárka“ upozorňuje na to, že pápež Benedikt XVI. je posledným pápežom na tejto zemi, pretože nasledujúci pápež bude falošný (neprávoplatne dosadený) a pravý pápež „Peter“ zvaný „Ríman“ (z proroctva od sv.Malachiáša) bude „vládnuť Cirkvi“ z Nebies – nakoľko ho vizionárka považuje za apoštola Petra, ktorý bol pápežom ako prvým, tak aj posledným.

K niečomu podobnému došlo u predošlých falošných vizionárov, ktorí tvrdili, že po pápežovi Jánovi Pavlovi II. – nebude vládnuť v Cirkvi právoplatný pápež, ale bude dosadený falošný pápež (schizma dvojpápežstva) ale kedže po smrti tohto pápeža bol právoplatne dosadený súčasný pápež Benedikt XVI., tak sa ukázalo, že „vizionári“ prorokovali falošne (spomínaní vizionári boli Milan A. z (SR) a John Leary z U.S.A.)

Vizionárka z Írska ďalej uvádza vo svojich posolstvách, že po II.príchode Ježiša Krista – bude vládnuť Peter ako pápež, čo je tiež zavádzajúce do omylu, pretože keď príde Ježiš Kristus, tak až na konci sveta, aby súdil všetkých… a potom už bude len večnosť. Vizionárka sa nazdáva, že Ježiš Kristus príde ešte raz pred svojim definitívnym príchodom, takže pochopiteľne očakáva aj dobu medzi jeho príchodom a definitívnym príchodom (na konci sveta). Táto falzifikácia pseudomesianizmu ju privádza do mylných predstáv o budúcnosti vlády Krista a pápeža. Takže aj z toho dôvodu očakáva, že budúci pápež nebude na pápežskom stolci.

Ďalším dôvodom je aj to, že naozaj podľa proroctiev sv.Františka z Assisi za posledného prenasledovania kresťanov, čo bude za posledného pápeža Petra II. tzv.“Rímskeho“ má dôjsť k schizme „dvoj-pápežstva“, takže pápež Peter II. bude právoplatne vysvätený, ale pod mocou násilia a podvodu bude verejne pôsobiť človek neprávosti, ktorý sa bude vyhlasovať za pápeža (podobne ako to bolo v dobe troj-pápežstva, kedy boli dokonca až 2 samozvaní … – vyhlasujúc sa za pápežov a 1 právoplatný pápež)

Problém u írskej vizionárky je v tom, že mieša pravé proroctvá s falošnými (ako je John Leary a jemu podobní…), takže aj vo svojej mysli prijíma také posolstvá, ktoré sú podobné tým ostatným od falošných prorokov. A tým pádom sú jej vízie aj proti učeniu Cirkvi, kedže pápeži vo svojej neomylnosti stále učia o Ježišovom príchode ako o definitívnom (na konci sveta), pričom odmietajú učenie Chiliazmu (Milenarizmus), ktoré v rôznej podobe poukazuje na akési falošné obdobie bez hriechu (ešte pred príchodom Krista).    

Kauza vizionárky z Írska stále pokračuje a je otázkou času a na kompetencii predstaviteľov Cirkvi, kedy sa vyjadria k jej pôsobeniu, nakoľko jej vízie sú len necelé 2 roky. Poväčšinou sa aj klerici vyjadrujú na tieto vízie záporne  a mediálne sú skôr odsudzované, nakoľko často-krát protirečia oficiálnemu učeniu Cirkvi.

Komisia pre skúmanie týchto posolstiev nebola doteraz zriadená, kedže vizionárka chce zostať v utajení, čo je jednou zo známok falošných prorokov, nakoľko nemajú silnú vôľu o jednotu a poslušnosť voči námestníkovi sv.Petra a Zástupcovi Ježiša Krista. Strach z odsúdenia zo strany klerikov je následkom jej falošných vízií, ktoré prijíma v duchu „šelmy podobnej baránkovi“ a tak ostáva aj na nej, aby prekonala tento strach v Ježišovej moci a odhodlala sa vystúpiť z tieňa strachu ako to robia praví proroci – ochotní podstúpiť skúmania zo strany Cirkvi a pápeža (napr.vizionári z Fatimy, Medjugorie, Garabandal, Dechtice atd…)

Modlime sa za ňu, aby prekonala strach a vstúpila do plnej jednoty s Kristovou Cirkvou a pápežom, ktorý je v takýchto záležitostiach viery a mravov – neomylný. Nech ju vedie k Pravde a v láske nášho Pána Ježiša Krista, na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

6 thoughts on “Pozor na Falošné VAROVANIA od falošných prorokov (posolstvá z Írska)

 1. Prekrúcate celé učenie svätej Biblie a zjavení Jána. Jedine tam je Slovo Božie. Je jasne napísané, že 1000-ročné kráľovstvo ešte len príde. v celej svätej Biblii nie je ani len zmienka o tom, že 1000-ročné kráľovstvo už nastalo. Odstúpenie Benedikta XVI, je len ďalším dôkazom, že posolstvá sú pravdivé. Posolstvá sa s Bibliou doplňajú a doplňajú sa aj s ďalšími posolstvami z La Salette, Garabandalu,…ale s učením sv. Augustína sa nedoplňa nič, lebo je to blud. Mylne uznaný blud. Dobre viem o čo vám ide. Za chvíľu budete proti svätej spovedi, aby ľudia zomierali v smrteľnom hriechu, lebo vyhlásite, že už sme v 1000-ročnom kráľovstve a Ježiš zomrel za naše hriechy a preto spoveď netreba. Všetko už prekrútite!

  • Ďakujem za tvoj zaujímavý názor …

   Zaujalo ma ako si písala, že v Biblii sa píše o 1000ročnom královstve ako ešte len príde, pretože mi to pripomína udalosť, ktorá je tiež zaznamenaná v Biblii ako tá, ktorá ešte len mala prísť a predsa už nastala:

   Porovnaj Ježišové slová o tom ako zaplakal nad Jeruzalemom a povedal, že kamen na kameni neostane. Ješiš hovoril o udalosti, ktorá ešte len mala prísť ale predsa vieme, že už nastala, lebo pád Jeruzalema nastal do r.50 n.l.

   A tak sa pýtam, čo ak sv.Ján apoštol v knihe Zjavenie Jána o 1000ročnom královstve opisoval udalosť, ktorá nielen nastane, ale už aj nastala.

   Presnejšie povedané: Ján videl udalosť, ktorá sa stala, nadalej trvala a ešte nastane. Podobne ako ked niekto opisuje životný príbeh človeka, pričom spomenie jeho minulosť, potom aj sučasnosť a nakoniec aj buducnosť, čo plánuje.

   Čo hovoríš na to, že sv.Ján opisoval udalosť 1000 ročného královstva ako udalosť “sviatostného života”, ktorá nastala príchodom Krista Ježiša – zvrhnutie satana na istý čas (1000rokov) je oslobodenie človeka krstom-spovedou a životom sviatostí.

   Táto udalosť slobody a posväcovania trvá až do čias, kedy Antikrist bude uvolnený z pekla, čiže ešte len sa to stane, ale dovtedy 1000roč.kralovstvo trvá – pretože stále máme možnosť byť slobodný vo sviatostnom živote. Až príde Antikrist nastane prenasledovanie Cirkvi a nebude možnosť sviatostného života.

   Takto to vysvetľoval aj sv.Augustín, čo schvaľuju aj pápeži, tak sa môžeme zároven pýtať:

   čo je viac pravdepodobné ?
   sv.Augustín expert na teologiu, výklad Biblie – vedený Duchom Svätým a pápeži sa mýlili alebo sa mýlia protestanti, Jehovisti …a z časti aj katolíci, ktorí očakávaju pseudomesianizmus.

 2. Najdôležitejšia je modlitba, sv. omša a nasledovanie Krista. Žiadna teologia a skúmanie slov /ktoré je napokon len osobným názorom skúmajúceho/ ju nenahradí. Na to nezabúdaj. Ak sú posolstvá, ktoré vyzývajú len k modlitbe, častému prijímaniu Eucharistie, sv.spovedi, sv. Adorácii, čítaniu sv.Písma či modlitbe za ateistov ktorí sú v ohrození spásy, nepravé, či pochádzajú od Satana, pretože 1000 rokov je problém, potom povedz či napíš, k čomu majú vyzývať tie pravé.?( Vďaka za odpoveď.A propo prijímateľka posolstiev je v častom kontakte s miestnym biskupom, tak kde je vlastne ten problém? Ako tebe osobne škodia ľudia, či ako škodia cirkvi, keď posolstvá čítajú a robia len to, čo som napísala vyššie? Sú to diabli?

  • Janka
   Páči sa mi, že pre Teba Sviatosti Cirkvi ako je sv.omša, sv.spoved, adorácia …sv.Písmo sú dobrým skutkom, ale nie je omša ako omša atd…

   Sv.omša je LEN v katolickej Cirkvi s mnohými nedostatkami a to nehovorím o Boho-rúhačskej sv.omši, ktorá znesväcuje sviatosť oltárnu. Sv.Omša je síce platná, ale je tak znesvätená, že Boh musí plakať, ked ju vidí a my by sme mali spolu s Ním.

   Takže, ked niekto vyzýva k častému prijímaniu sviatosti Cirkvi, tak si treba poriadne overiť, o aké Sviatosti sa jedná.

   Napr. vzýva na takej sv.omši meno pápeža?
   Alebo je kňaz právoplatne vysvätený?
   Môže daný kňaz vysluhovať sviatosti?
   Čo ak je suspenodvaný (exokumunikovaný)?

   Ku akej modlitbe vyzýva daný prorok/yňa?
   Čo ak je modlitba falošná? (Ako napr.u Wiliam Kamma z Austrálii)
   čo z toho, že vyzýva k častej spovedi, ked na druhej strane vyzýva k neposlušnosti voči pápežovi? Ved taký hriech je ťažký a ako potom sa hriešnik spovedá? Často ale neplatne!

   Preto sv.Pavol povedal, že sa zle modlíte, lebo prosíte, ale zle prosíte
   a na inom mieste, kto príjma Telo a Krv kristovu nehodne – sám si je a pije odsudenie.

   Falošní proroci nie su diabli, len su to katolicki veriaci, ktorí tak velmi tužia po mimoriadnych darov, že až sa nedokážu zrieknuť vlastnej ctižiadostivosti. Vedu ovečky k neposlušnosti voči pápežovi atak aj ku Kristovi,lebo pápež zastupuje Ježiša na zemi. Kto jeho neposlucha, neposlucha ani Ježiša. Darmo hovoria o poslušnosti voči Ježišovi, ked neposluchaju pápeža. Ako povedal Ježiš, ak nebudu posluchať ich (apoštolov a ich nástupcov) nebudu posluchať ani Boha.

   Nezabudajme a príjmime v spolušnosti, čo hovorí Boh o neomylnosti pápeža, že kto nie je v jednote s ním, nie je ani s Ježišom.

   K čomu maju praví proroci viesť ľudí?
   K jednote s pápežom: Medjugorje, Dechtice, Itapiranga, Don Gobbi, atd.. všetci praví proroci vyzývali a vyzývaju k jednote s právoplatným pápežom-Františkom

   Falošný proroci bud spochybnovali pápežov alebo za nich považovali niekoho iného. Wiliam Kamm a iní…

   Janka
   otázka pre Teba:
   Ty tiež považuješ pápeža Františka za falošného proroka,ako to tvrdí MBM?
   Ked chodíš na sv.omšu, tak koho vzývaš za pápeža?

 3. Poprosím konkrétne, kde vyzýva vizionárka k neposlušnosti voči pápežovi.

  Pápež františek môže byť falošný prorok. Počkajme si. Nesúr to, všetko má predsa svoj čas.
  Písmo sa splní do bodky. Prečítaj si 2 list solúnčanom.
  janka

  • Janka
   Pýtaš sa, že kde vizionarka vyzýva k neposlušnosti voči pápežovi Františkovi a zároveň považuješ pápeža Františka za falošného proroka?

   Neber to v zlom, ale zrejme úrad pápeža nepovažuješ za prorocký úrad, lebo keby si verila, že úrad pápeža je zároveň úrad najvyššieho proroka na zemi, tak potom by si nemohla považovať pp.Františka za falošného proroka, alebo je tu ešte jedna možnosť a to, že za pravoplatného pápeža nepovažuješ Františka, ale niekoho iného.

   Napr.vizionarka z Irska (Mária BM) to tak robí, že za pravoplatneho pápeža nepovažuje Františka, ale Benedikta XVI. A preto Františka nepovažuje za pravého proroka, ale falošného, ktorý bol neprávoplatne zvolený na pápežský Stolec.

   Janka
   Aj Ty považuješ za pravoplatného a jediného pápeža LEN Benedikta XVI. alebo za pápeža považuješ Františka?

   Skôr ako odpíšeš, vedz že Boží proroci, čiže tí vizionári, ktorí sú v súčasnosti v prorockej službe Cirkvi – považujú pp.Františka za jediného a právoplatného pápeža.

   Porovnaj:

   15.5.2013 / Naša Pani mi tiež povedala, tento výklad:“Časy sú ťažké pre Cirkev a pre svet, ale Boh vždy príde na pomoc všetkým svojim deťom, pretože jeho milosť a jeho božská pomoc nebude nikdy chýbať.
   Toto je doba, že dvaja pápeži sú blízko pri sebe a vzájomne si pomáhajú:
   jeden v tichu, v modlitbe, v uctievaní, ktoré ponúka svojim utrpením pre ostatných, ktorí musia viesť, hovoriť, konať a byť svedkami učenia môjho Syna Ježiša, pre všetkých . Dva životy, dva plamene svietia pre dobro Cirkvi a sveta. Môj syn Benedikt XVI dáva príklad vedomým odstúpením, obetuje sa a modlí za dobro Cirkvi a súčasného pápeža, čo mnohí nerobia.”

   “Modlite sa za Svätého Otca. Nikto ako on nenesie ťažký kríž – do tej miery, ktorej ponúka svoj život pre Cirkev môjho Syna Ježiša.

   Za tých, ktorí sú okolo vás a chcú ho teraz, čo najskôr umlčať. Žiadajte ochranu svätého Jozefa pre Svätého otca, pretože čoskoro uvidíte mnoho smutných udalostí, ktoré sa stanú v lone Cirkvi, pretože mnohí sú zatvrdilí voči jeho učeniu.

   Modlite sa, modlite sa veľa pre túto dobrú vôľu zvíťaziť nad zlom. Diabol chce Cirkev zničiť, ale ja a môj ženích Jozef sa bránime proti útokom svojich nepriateľov.

   Cirkev bude mať veľa krvi vyliatej na slávnom námestí, kvôli mojim deťom, pre ich vlastné úmysly. Prebuďte sa! Prebuďte sa! …
   Mnohým udalostiam sa dá vyhnúť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!”

   http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/05/25/panna-maria-o-2-papezoch-pp-frantisek-a-benedikt-xvi/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s