Pozor na Falošné VAROVANIA od falošných prorokov (posolstvá z Írska)

Posolstvo zo dňa:12.04.2012-11:27hod
Môj milovaný pápež Benedikt XVI. je posledný pravý pápež na tejto zemi.

 Peter – Riman je môj Peter, pravý apoštol, ktorý bude vládnuť mojej Cirkvi z Nebies pod vedením môjho Večného Otca. Potom, keď prídem, aby som sa pri mojom Druhom príchode ujal panstva, bude on vládnuť nad všetkými Božími deťmi, keď sa všetky náboženstvá stanú jednou svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou.“

Viac tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-400/

Toto je posolstvo z Írska, v ktorom istá „vizionárka“ upozorňuje na to, že pápež Benedikt XVI. je posledným pápežom na tejto zemi, pretože nasledujúci pápež bude falošný (neprávoplatne dosadený) a pravý pápež „Peter“ zvaný „Ríman“ (z proroctva od sv.Malachiáša) bude „vládnuť Cirkvi“ z Nebies – nakoľko ho vizionárka považuje za apoštola Petra, ktorý bol pápežom ako prvým, tak aj posledným.

K niečomu podobnému došlo u predošlých falošných vizionárov, ktorí tvrdili, že po pápežovi Jánovi Pavlovi II. – nebude vládnuť v Cirkvi právoplatný pápež, ale bude dosadený falošný pápež (schizma dvojpápežstva) ale kedže po smrti tohto pápeža bol právoplatne dosadený súčasný pápež Benedikt XVI., tak sa ukázalo, že „vizionári“ prorokovali falošne (spomínaní vizionári boli Milan A. z (SR) a John Leary z U.S.A.)

Vizionárka z Írska ďalej uvádza vo svojich posolstvách, že po II.príchode Ježiša Krista – bude vládnuť Peter ako pápež, čo je tiež zavádzajúce do omylu, pretože keď príde Ježiš Kristus, tak až na konci sveta, aby súdil všetkých… a potom už bude len večnosť. Vizionárka sa nazdáva, že Ježiš Kristus príde ešte raz pred svojim definitívnym príchodom, takže pochopiteľne očakáva aj dobu medzi jeho príchodom a definitívnym príchodom (na konci sveta). Táto falzifikácia pseudomesianizmu ju privádza do mylných predstáv o budúcnosti vlády Krista a pápeža. Takže aj z toho dôvodu očakáva, že budúci pápež nebude na pápežskom stolci.

Ďalším dôvodom je aj to, že naozaj podľa proroctiev sv.Františka z Assisi za posledného prenasledovania kresťanov, čo bude za posledného pápeža Petra II. tzv.“Rímskeho“ má dôjsť k schizme „dvoj-pápežstva“, takže pápež Peter II. bude právoplatne vysvätený, ale pod mocou násilia a podvodu bude verejne pôsobiť človek neprávosti, ktorý sa bude vyhlasovať za pápeža (podobne ako to bolo v dobe troj-pápežstva, kedy boli dokonca až 2 samozvaní … – vyhlasujúc sa za pápežov a 1 právoplatný pápež)

Problém u írskej vizionárky je v tom, že mieša pravé proroctvá s falošnými (ako je John Leary a jemu podobní…), takže aj vo svojej mysli prijíma také posolstvá, ktoré sú podobné tým ostatným od falošných prorokov. A tým pádom sú jej vízie aj proti učeniu Cirkvi, kedže pápeži vo svojej neomylnosti stále učia o Ježišovom príchode ako o definitívnom (na konci sveta), pričom odmietajú učenie Chiliazmu (Milenarizmus), ktoré v rôznej podobe poukazuje na akési falošné obdobie bez hriechu (ešte pred príchodom Krista).    

Kauza vizionárky z Írska stále pokračuje a je otázkou času a na kompetencii predstaviteľov Cirkvi, kedy sa vyjadria k jej pôsobeniu, nakoľko jej vízie sú len necelé 2 roky. Poväčšinou sa aj klerici vyjadrujú na tieto vízie záporne  a mediálne sú skôr odsudzované, nakoľko často-krát protirečia oficiálnemu učeniu Cirkvi.

Komisia pre skúmanie týchto posolstiev nebola doteraz zriadená, kedže vizionárka chce zostať v utajení, čo je jednou zo známok falošných prorokov, nakoľko nemajú silnú vôľu o jednotu a poslušnosť voči námestníkovi sv.Petra a Zástupcovi Ježiša Krista. Strach z odsúdenia zo strany klerikov je následkom jej falošných vízií, ktoré prijíma v duchu „šelmy podobnej baránkovi“ a tak ostáva aj na nej, aby prekonala tento strach v Ježišovej moci a odhodlala sa vystúpiť z tieňa strachu ako to robia praví proroci – ochotní podstúpiť skúmania zo strany Cirkvi a pápeža (napr.vizionári z Fatimy, Medjugorie, Garabandal, Dechtice atd…)

Modlime sa za ňu, aby prekonala strach a vstúpila do plnej jednoty s Kristovou Cirkvou a pápežom, ktorý je v takýchto záležitostiach viery a mravov – neomylný. Nech ju vedie k Pravde a v láske nášho Pána Ježiša Krista, na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.