*1 VAROVANIE – vizionárka z Garabandalu Conchita a Mari-Loli o “Varovaní”

Z ČASOPISU “GARABANDAL INTERNATIONAL” / JANUARY – MARCH 2011

Conchita a Mari-Loli mluví o “Varování”

Co se stane v ten den?

“Nejdůležitějším faktem … je, že každý človek na světě uvidí znamení … jako trest uvnitř sebe. Kdekoli se bude každý v té chvíli nacházet, bude jakoby sám na světě, sám se svým svědomím přímo před Bohem. Uvidí v té chvíli všechny své hříchy a co všechno tyto hříchy zpusobily.” (Conchita Dr J. Dominguezovi, květen 1973)

“Jeden den budeme muset přestát děsivou katastrofu ve všech částech světa. Nikdo tomu neunikne. Pro dobré to bude proto, aby se přiblížili k Bohu, pro ostatní, aby napravili sve životy.” (Conchita své španělské důvěrnici, kolem r 1965)

“Bude to vnitřní osobní zkušenost. Bude to jako by se zastavil svět. Nikdo si toho ale nebude vědom, protože každý bude úplně ponořen do vlastního prožitku.” (Mari-Loli P. Francisovi Benacovi SJ, 29. září 1978)

Co je to?

“ ´Varování´ je něco, co přichází přímo od Boha. Na celém světě to bude viditelné, každý to uvidí, ať se nachází kdekoli. Bude to jako vnitřní a osobní zjevení našich hříchů. Uvidí a pocítí to všichni, věřící i nevěřící, lide všech zemi.” (Conchita skupině Američanů, 14. září 1965)

“Bude to jako očista před Zázrakem, aby se ukázalo, zda se prostřednictvím ´Varování´ a ´Zázraku´ obrátime.” (Conchita Dr. J. Dominguezovi)

“ ´Varování´ bude nápravou svědomí světa.” (Conchita manželům Froelichovým z New Yorku, řijen 1968)

Fenomén ´Varování´

“ ´Varování´ je jako něco nahánějícího strach, co se objeví na nebi.” (z dopisu Conchity Josefě Galiegové, březen 1966)

“To byl příklad.” (odpověď Conchity Dr. J. Dominguezovi, když jí připomněl, že v minulosti někdy připodobňovala ´Varování´ ke zrození galaxie, doprovázenému ohromným světlem)

“ ´Varování´ je něco nadpřirozeného, nebude vědecky vysvětlitelné. Bude to vidět a cítit.” (odpověď Conchity manželům Froelichovým z New Yorku, říjen 1968)

“Soukromě jsem řekla, že je to něco jako když se srazí dvě hvězdy, za velkého hluku a jasného světla, aniž by to způsobilo lidem jakoukoli materiální škodu – a přece to zpusobí velký strach. Ale prosím, Otče, to je jen pouhé přirovnání.” (Conchita P. Francisovi Benacovi SJ, červen 1978)

Podstata ´Varování´

“Je mi zakázáno říci, CO TO JE VE SVÉ PODSTATĚ, ale je to něco, co pomůže každému člověku vidět všechno zlo, které spáchal. Někteří lidé nedokážou vidět své vlastní zlo, protože – tak, jak je psáno – zavírají oči své duše a nechtějí vidět dovnitř. Proto nám všem má ´Varování´ pomoci vidět všechno zlo našich hříchů, tak jako i všechno dobro, které jsme neučinili. Je to proto, abychom otevřeli naši duši Bohu a abychom přijali milost pokání, obráceni.” (Conchita Dr. J. Dominguezovi, květen 1973)

“Bude to něco jako vnitřní pocit zármutku a bolesti z toho, že jsme urazili Boha. Bůh nám pomůže, abychom jasně viděli škodu, kterou působíme, a všechny ty zlé věci, které konáme. Bůh nám pomůže pocítit tuto vnitřní bolest, protože často, když uděláme něco špatného, prosime Pána o odpuštění jen svými ústy. Ale nyní nám pomůže tento hluboký zármutek vnímat.” (Mari-Loli P. Francisovi Benacovi SJ, 29. září 1978)

“Bude to jako oheň. Nebude pálit naše těla, ale pocítíme ho jak fyzicky, tak i vnitřně.” (Conchita téže španělské důvěrnici, jako výše)

Univerzalita

“Všechny národy a všichni lidé to pocítí stejným způsobem. Nikdo tomu neunikne. I když se zamkneš ve svém pokoji a zavřeš okenice, uvidíš to a pocítíš to úplně stejně. I nevěřící poznají bázeň Boží.” (Conchita Dr. J. Dominguezovi, květen 1973)

“Ti, kdo neznají Krista, budou věřit, že je to varováni od Boha.” (Conchita manželům Froelichovym z New Yorku, na otázku, jak si budou ´Varování´ představovat nekřesťané)

Jak dlouho to bude trvat?

“Myslím, že přiměřená doba by byla tak 5 minut.” (Conchita Dr. J. Dominguezovi na otázku, zda to bude trvat půl hodiny či hodinu)

Kdy to přijde?

“Před ´Zázrakem´, ale nevím datum, kdy se to má stát.” (Conchita Dr. J. Dominguezovi na otázku, kdy má k ´Varování´ dojít)

“Ano, vím rok, ale ne den.” (Mari-Loli P. Francisovi Benacovi SJ, 29. září, na otázku, zda ví rok, kdy má k ´Varování´ dojít)

“Stanou se v období 12 měsíců od sebe.” (Mari-Loli P. Benacovi SJ na otázku ohledně vzájemného vztahu ´Varování´ a ´Zázraku´)

“Může to přijít během dne či v noci, ať již jsme v posteli či ne.” (Conchita důvěrnici, kolem r. 1965)

“Díky Bohu za tuto časovou proluku, protože kdyby ´Varování´ přišlo mnohem dříve, vy ani svět byste nevěděli proč a k čemu. Také vnímám, že jde o dlouhou proluku, ale vnímám, že Buh ví všechno a že ví, kdy pro nás nastane nejlepší den pro ´Varování´.” (Conchita P. Benacovi SJ, když se zmínil o tom, že mnoho lidí zmalomyslnělo, protože vše trvá tak dlouho)

Něco strašlivého

“Kdybych nevěděla o tom dalším očišťování, které přijde, řekla bych vám, že nemůže být horší trest než ´Varování´.” (Conchita mladé ženě jménem Angelita, 13 září 1965)

“Ano, ´Varování´ bude strašlivé, tisíckrát horší než zemětřesení.” (Conchita jedné Spanělce, 22. října 1965)

“Jak příšerné to bude! Kdybych ta mohla říci tak, jako to Conchita popsala mně!” (svědectví její tety Maximy po tom, co měla Conchita tuto vizi 1. ledna 1965)

Dali bychom přednost umřít předtím, než vytrpět 5 minut toho, co nás čeká.” (Conchita výše zmíněné Angelitě ohledně ´Varování´)

Účinky ´Varování´

“Každý z nás pocítí ´Varování´ jinak, protože to bude záležet na našem svědomí. Bude to velmi osobní. Proto take naše reakce budou různé – protože vaše hříchy jsou jiné než moje.” (Conchita Dr. J. Dominguezovi, květen 1973)

“Ne, pokud by nešlo o následek šoku, jako třeba srdeční záchvat.” (Conchita Dr. J. Dominguezovi na otázku, zda ´Varování´ způsobí fyzickou škodu)

“Pokud zemřeme, nebude to z ´Varování´ jako takového, ale z emocí, ktere pocítíme, až ho uvidíme a ucítíme.” (Conchita přítelkyni)

“Ano, ale po ´Varování´ budeš milovat Boha mnohem vice.” (Conchita přítelkyni, která jí řekla, že se velice bojí ´Varování´)

“Jistě, a proto věřím, že není možné, aby byl svět tak zatvrzelý, aby se nezměnil.” (Conchita, září 1965, na otázku zda bude ´Varování´ přijato světem jako přímé znamení od Boha)