Úmysly Apoštolátu modlitby na August 2017

August
Všeobecný úmysel: Za umelcov dnešných čias, aby využitím svojho talentu mnohým pomohli objaviť krásu stvorenia.

Úmysel slovenských biskupov: Aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili veľký Boží dar stvorenia.